Tổng hợp các cách đơn giản giúp bạn bán hàng như thần, chốt khách nào chết khách đó.

Chốt sale là khâu mang tính quyết định trong quá trình bán hàng. Nhiều người bán hàng thể hiện rất tốt ở các khâu trước, nhưng đến lúc chốt sale thì họ lộ rõ sự lúng túng và yếu kém. Vì sao? Người bán hàng luôn nắm rõ về thông tin sản phẩm dịch vụ …

Tổng hợp các cách đơn giản giúp bạn bán hàng như thần, chốt khách nào chết khách đó. Read More »